Nước thải nguy hại là nhóm nước thải luôn được quan tâm và chú trọng vì tính khó xử lý của chúng.

Nước thải nguy hại là gì?

Nước thải nguy hại được phát sinh từ quá trình sản xuất và xử lý có sử dụng các chất độc hại, gồm có: sản xuất cao su, hàn, xi mạ, kim loại, sản xuất ô tô, sản xuất bo mạch điện tử, ….

Các nhóm nước thải này thuộc loại nước thải rất khó xử lý. Hiện nay, các phương pháp xử lý phổ biến bao gồm phương pháp đốt, phương pháp chôn lấp, ….

Tại TVTS, chúng tôi có giải pháp công nghệ màng cho xử lý nước thải nguy hại chất lượng cao với tỉ lệ thu hồi nước sạch lớn, tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bảng tiêu chuẩn xả thải của nước thải nguy hại tại Việt Nam

Bảng 1: Một số tiêu chuẩn xử lý bùn thải nguy hại theo QCVN 50:2013/BTNMT

Thông số Đơn vị QCVN 50:2013/BTNMT
Hàm lượng tuyệt đối cơ sở H (ppm) Ngưỡng nguy hại tính theo nồng độ ngâm chiết (mg/l)
Asen ppm 40 2
Bari   2000 100
Bạc   100 5
Cadimi   10 0.5
Chì   300 15
Thủy ngân   4 0.2
Tổng xyanua   590
Tổng dầu   1,000 50
Crom VI   100 5
Phenol   20,000 1,000

Đối với nước thải nguy hại, thông thường lấy quy chuẩn QCVN 40:2011 BTNMT làm tiêu chuẩn xả thải sau khi nước được xử lý.

Chỉ số Đơn vị Giá trị QCVN 40: 2011 BTNMT
TDS ppm 64,130 500
COD ppm 24,815 75
EC micron S 128,600  

Tóm tắt sơ bộ một số quy trình được TVTS ứng dụng trong xử lý nước thải, và hơn thế nữa tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể sẽ có sự điều chỉnh phù hợp:

  •  Bể keo tụ tạo bông kết hợp lắng mDAF Minicell MNC6
  • Hệ thống tách dầu mỡ trong nước thải Unicell UNC10 xử lý được các loại nước thải bị nhiễm dầu mỡ
  • Hệ thống oxy hóa bậc cao Fenton dùng để xử lý các loại nước thải có chứa hàm lượng chất độc hại cao
  • Hệ thống RO Rochem để xử lý hoàn thiện nước thải

Nhằm cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cộng đồng, môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Chúng tôi đã và đang xử lý tái sử dụng nước thải nguy hại cho các hoạt động tưới tiêu, chăm sóc cây xanh, sân golf, vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi, trồng trọt, …

Liên hệ với chúng tôi để cùng thảo luận về dự án cụ thể của bạn và tìm hiểu các giải pháp xử lý nước mà chúng tôi cung cấp, từ đó giúp bạn đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, tổ chức của mình.

Tin tức Xử Lý Nước Thải Khó – Nguy Hại

Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải từ thiết kế đến thực tế

TVTS là công ty hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp xử lý nước thải nguy hại với hiệu quả cao.

Liên hệ với chúng tôi

Một số dự án mà chúng tôi đã và đang thực hiện