hãy chọn nhóm nước thải cần xử lý

Chúng tôi sẽ gửi báo giá ngay!

Tái sử dụng nước thải

Nước thải công nghiệp, nước thải dệt nhuộm, nước thải xi mạ, …

Lựa chọn

Nước rỉ rác – nguy hại

Nước thu gom từ bãi chôn lấp rác; Nước thải công nghiệp tập trung từ các nhà máy sản xuất bo mạch điện tử; Nhóm nước thải khó xử lý có nồng độ ô nhiễm cao trên 50.000 ppm; …

lựa chọn

Nước thải công nghiệp

Nước thải từ các khu công nghiệp tập trung; các nhà máy sản xuất; …

lựa chọn

Nước tinh khiết

Sử dụng trong ngành nhiệt điện; cho các ngành sản xuất sản phẩm chuyên biệt, dược phẩm, thiết bị y tế, nước giải khát, …

Lựa chọn

Khác

Nước muối; Nước biển; Nước nhiễm mặn; ….

Lựa chọn

Thông tin

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỊNH VƯỢNG

Văn phòng: 72 Đường số 18,  Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Xưởng sản xuất: 354-356 Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM, Việt Nam

Kho hóa chất: Kho Sotrans Thủ Đức, Km 9 XL Hà Nội, Phước Long A, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam