0909 421 624

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống tái sử dụng nước thải cà phê. Xử lý nước thải công nghiệp. Đạt tiêu chuẩn tái sử dụng về quy trình sản xuất theo yêu cầu của nhà máy.

1. Thông tin dự án

– Tên dự án: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống tái sử dụng nước thải nhà máy sản xuất cà phê.

– Địa điểm: Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

– Công suất: 1,200 m3/ngày đêm.

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống tái sử dụng nước thải cà phê
Giai đoạn đề xuất giải pháp và công nghệ xử lý nước thải cà phê

2. Thông số đầu vào hệ thống xử lý nước thải

  • Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.
  • Nước đầu vào: nước thải công nghiệp, nước thải sản xuất cà phê. Chỉ số TDS là 3,000 ppm, COD khoảng 1,000 ppm.
Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống tái sử dụng nước thải cà phê
TVTS thi công lắp đặt và vận hành đúng tiến độ và những cam kết với khách hàng

3. Đề xuất công nghệ và giải pháp xử lý nước thải

Ứng dụng công nghệ màng thẩm thấu ngược RO và công nghệ bay hơi.

  • Giai đoạn 1 và 2: Mô Đun TSRO.
  • Giai đoạn 3: Hệ thống bay hơi.

Trong công nghệ màng TSRO, dòng nước thô được lọc theo cơ chế kênh hở. Chống tắc nghẽn màng tối đa. Với kích thước lỗ màng siêu nhỏ, các chất lơ lửng, vi khuẩn và virus được tách ra. Chỉ cho phép phân tử nước thấm qua màng.

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống tái sử dụng nước thải cà phê
Module màng RO trong xử lý nước thải tái sử dụng

4. Điểm mạnh của công nghệ xử lý

  • Xử lý nước thải với nồng độ TDS có thể lên đến 100,000 mg/l.
  • Loại bỏ hầu hết vi khuẩn có trong nước.
  • Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn tái sử dụng cho quy trình sản xuất.
  • Công nghệ bay hơi cho phép xả thải không chất lỏng.
Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống tái sử dụng nước thải cà phê
Mẫu nước trước và sau quá trình xử lý

5. Kết quả xử lý của hệ thống tái sử dụng nước thải

Dòng nước tinh khiết sau xử lý có TDS dưới 500 ppm, COD dưới 50 ppm. Và các chỉ số chất lượng nước khác dưới chuẩn. Đảm bảo yêu cầu theo cam kết với chủ đầu tư.