Các giải pháp xử lý nước thải công nghiệp từ quy mô nhỏ đến các nhà máy quy mô vừa và lớn

TVTS cung cấp khả năng xử lý nước thải công nghiệp đạt các tiêu chuẩn xả thải hiện hành, và hơn thế nữa là tái sử dụng vào các quy trình sản xuất công nghiệp khác nhau. Hiệu quả trong chi phí đầu tư và vận hành hệ thống

Một số phương pháp xử lý nước thải công nghiệp đang được TVTS ứng dụng, và hơn thế nữa:

Hóa lý (hóa học)

dùng phương pháp hóa lý, keo tụ bạo bông và hóa chất (vôi, axit, bazơ),…

Xử lý oxy bậc cao

Fenton, ozon, điện thẩm tích, điện phân, …

Màng lọc

kết hợp hóa lý hoặc ổn định Sinh học hoặc oxy hóa bậc cao

Tin tức Xử lý nước thải công nghiệp

Một số dự án mà chúng tôi đã và đang thực hiện