Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống RO xử lý siêu sạch, nước cấp cho sản xuất.

1. Thông tin dự án

– Tên dự án: Thi công xây lắp và thiết bị, vận hành hệ thống xử lý nước sạch, cung cấp cho sản xuất.

– Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Công suất: 1,200 m3/ngày đêm.

xu ly nuoc cap
Chạy thử nghiệm trước khi tiến hành thực hiện dự án tại nhà máy

2. Thông số đầu vào hệ thống xử lý

  • Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.
  • Nước đầu vào: nước thủy cục/ giếng khoan.
  • Yêu cầu chất lượng nước sản xuất: chỉ số COD < 20 ppm.

 

xu ly nuoc gieng khoan cho san xuat
Hình ảnh và chất lượng mẫu nước khi chạy thử nghiệm

3. Đề xuất công nghệ và giải pháp xử lý

Áp dụng phương án công nghệ thẩm thấu ngược (RO). Công nghệ màng TSRO tại TVTS làm sạch triệt để nước sản xuất. Đạt tiêu chuẩn theo cam kết với chủ đầu tư.

Trong công nghệ này dòng nước thô chảy chéo chạy qua màng thẩm thấu ngược, các chất lơ lửng, vi khuẩn và virus được tách ra để có một lượng nước tinh khiết thấm qua màng. Dòng nước sạch sau xử lý đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu. COD < 20 ppm.

4. Điểm mạnh của công nghệ xử lý

  • Xử lý nước thải với nồng độ TDS có thể lên đến 20,000 mg/l.
  • Loại bỏ hầu hết vi khuẩn có trong nước.
Module mang ro xu ly nuoc
Module màng RO xử lý nước sạch cho quá trình sản xuất

5. Kết quả xử lý nước

Hệ thống sau nhiều ngày vận hành thử nghiệm và điều chỉnh. Hiện nay đã hoạt ổn định và cho nước sạch với chất lượng cao.

Nước sạch đầu ra: ~ 1,100 m3/ngày đêm.

Chất lượng: COD < 20 ppm.