0909 421 624

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống TSRO xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp. Đạt tiêu chuẩn xả thải theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. Thông tin dự án

– Tên dự án: Thi công xây lắp và thiết bị, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác. Thuộc bãi chôn lấp số 2.

– Địa điểm:  Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

– Công suất: 215 m3/ngày đêm.

Hệ thống TSRO xử lý nước rỉ rác Bãi rác chôn lấp số 2, TP Huế
Hệ thống tiền xử lý nước thải rỉ rác

2. Thông số đầu vào hệ thống xử lý

  • Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.
  • Nước đầu vào: nước rỉ rác, chỉ số TDS cho phép lên đến 30,000 ppm.
Hệ thống TSRO xử lý nước rỉ rác Bãi rác chôn lấp số 2, TP Huế
Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp số 2

3. Đề xuất công nghệ và giải pháp xử lý

Áp dụng phương án công nghệ thẩm thấu ngược (RO). Công nghệ màng STRO tại TVTS xử lý nước rỉ rác thành nước xả thải đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Trong công nghệ này dòng nước thô chảy chéo chạy qua màng thẩm thấu ngược, các chất lơ lửng, vi khuẩn và virus được tách ra để có một lượng nước tinh khiết thấm qua màng. Dòng nước tinh khiết sau xử lý có TDS từ 340-500 mg/l đảm bảo tiêu chuẩn nước uống.

Hệ thống TSRO xử lý nước rỉ rác Bãi rác chôn lấp số 2, TP Huế

4. Điểm mạnh của công nghệ xử lý

  • Xử lý nước thải với nồng độ TDS có thể lên đến 100,000 mg/l.
  • Loại bỏ hầu hết vi khuẩn có trong nước.
  • Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn tái sử dụng cho các mục đích vệ sinh và dân sự.
Ưu thế vượt trội của công nghệ màng RO trong xử lý nước thải
Ưu thế vượt trội của công nghệ màng RO trong xử lý nước thải

5. Kết quả xử lý nước

Nước sạch đầu ra: ~ 160 m3/ngày đêm.

Chất lượng: Đạt cột A, QCVN 25:2009 BTNMT và QCVN 40:2011 BTNMT.

Nuoc sach dat tieu chuan loai A, QCVN 25:2009 BTNMT
Nước sạch đạt tiêu chuẩn loại A, QCVN 25:2009 BTNMT