Thiết kế, thi công sửa chữa, cải tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị bể UASB của hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 1200 m3/ngày.đêm

Nguồn: Nhà máy Masan Brewery PY

Thông tin dự án:

Trạm xử lý nước thải – công suất 1200 m3/ngày. Bao gồm các công việc và phạm vi:

  • Thiết kế kỹ thuật thi công;
  • Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị;
  • Chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận hành.
  • Loại nước thải: Nước thải sản xuất nước giải khát

Yêu cầu chất lượng nước thải sau xử lý:

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, loại A.

Mô tả về bể UASB

Bể UASB được thiết kế với dòng nước thải cấp vào bể theo chiều từ dưới lên trên. Thông qua lớp đệm bằng bùn hoạt tính bao gồm: các hạt bùn nhỏ, lớn nhằm tăng quá trình tiếp xúc giữa nước thải và bùn qua đó tăng quá trình phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm có trong nước thải.

Bể lắng ly tâm trong hệ thống xử lý nước thải sản xuất nước giải khát

Nước thải sẽ được điều chỉnh pH đảm bảo duy trì ở 6,6 – 7,6 đảm bảo tốt duy trì cho quá trình phát triển của Vi sinh vật kỵ khí. Dòng nước này sẽ được thông qua đường ống cấp. Sau đó cấp toàn bộ lượng nước thải vào bể UASB với vận tốc từ 0,6 – 0,9m/s.

Khi đó, hỗn hợp bùn và nước thải sẽ được tiếp xúc nhau và phát triển sinh khối. Bằng cách vi sinh vật sử dụng các chất ô nhiễm và tạo thành 70% đến 80% CH4. Lượng khí mêtan này sẽ được bám dính vào bùn và cùng với khí tự do nổi lên trên bề mặt.

Nhằm tách lượng khí ra khỏi nước sau xử lý người ta đặt các tấm vách nghiêng.Tại đây sẽ xảy ra hiện tượng tách pha khí – lỏng – rắn.

Sau đó, nhằm xử lý triệt để lượng khí sinh ra trên thì hỗn hợp khí sẽ được dẫn qua thiết bị đốt khí.

Bùn sau đó sẽ được lắng xuống do tách hoàn toàn khí. Lượng bùn phát sinh trong quá trình xử lý sẽ được định kỳ bơm ra ngoài. Nhờ các bơm ly tâm hút bùn và bùn được chuyển về bể chứa bùn đầu vào để tiếp tục được xử lý.

Một số hình ảnh của dự án:

Bể UASB thuộc hệ thống xử lý nước thải sản xuất nước giải khát
Một góc chụp khác của bể UASB của dự án
Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải
Hình ảnh thi công trên nóc bể UASB
Hình ảnh thi công trên nóc bể UASB
Phòng điều hành giám sát hệ thống xử lý nước thải