0909 421 624

Cung cấp và thi công lắp đặt cụm thiết bị tách dầu, mỡ MINICEL 15 cho hệ thống xử lý nước thải thực phẩm, 2200 m3/ngày.đêm tại nhà máy Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan

Nhà máy Masan Bình Dương – Nguồn: Báo Tài Nguyên Môi Trường

Thông số chung của dự án:

Hạng mục: Hệ thống tiền xử lý nước thải thực phẩm

Chủ Đầu Tư: Công Ty Cổ phần Thực Phẩm MASAN

Địa điểm: Lô 6 KCN Tân Đông Hiệp A, huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Công suất: 2200 m3/ngày.đêm

Loại nước thải: Nước thải thực phẩm

Công nghệ áp dụng: Bể tuyển nổi DAF, Minicell 15, nhãn hiệu KWI

Hình ảnh thi công tại công trình xử lý nước thải

Chất lượng nước thải đầu vào và yêu cầu đầu ra cho công tác lắp đặt hệ tuyển nổi DAF-Minicell 15

Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải thực phẩm:

TSS < 750 mg/l

COD < 3.800 ppm

Residual oil < 1000 ppm

PO4 < 15 mg/l

Yêu cầu nước sạch đầu ra sau xử lý:

Các thông số chất lượng nước thải thực phẩm giảm 90% so với đầu vào, và đạt tiêu chuẩn cột A, QCVN 40:2011/BTNMT

Một số hình ảnh của dự án

Hình ảnh thi công cơ khí tại công trình
Công tác nâng tấm thiết bị, lắp đặt thiết bị Minicell 15 trên cao
Hình ảnh thi công xây dựng bồn bể tại công trình
Lắp đặt thiết bị Minicell 15
Chủ đầu tư thanh tra tiến độ dự án
Vận hành hệ thống Minicell 15

Kết quả: Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn loại A, QCVN 40:2011/BTNMT và đạt cam kết ban đầu với chủ đầu tư.