0909 421 624

Cung cấp thiết bị và lắp đặt: Trạm quan trắc tự động nước thải

Thông tin dự án:

Tên Công trình: TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG NƯỚC THẢI

Địa điểm lắp đặt: Thôn Đồng Sài, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.

Xuất xứ hàng hóa: Đức, Ba Lan, Mỹ, …

Hệ thống quan trắc tự động liên tục chất lượng nước thải sau xử lý. Theo tiêu chuẩn thông tư 24/2017/TT-BTNMT và Nghị định 40/2019/NĐ-CP với các chỉ tiêu: COD, TSS, pH, Nhiệt độ, Ammonium, Đồng hồ đầu vào và Lưu lượng kênh hở đầu ra, Máy lấy mẫu tự động, UPS, camera giám sát.

Hình ảnh tổng hợp hệ điều hành, thiết bị trạm quan trắc tự động nước thải của dự án

Phạm vi công việc của TVTS trong dự án:

  1. Thực hiện bản vẽ phương án thi công, hồ sơ thiết kế trong giai đoạn triển khai
  2. Cung cấp và lắp đặt các hạng mục thiết bị thuộc hệ thống quan trắc tự động nước thải sau xử lý.
  3. Kết nối tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương, nơi lắp đặt Hệ thống.
  4. Đào tạo hướng dẫn vận hành cho nhân viên tại địa điểm lắp đặt Hệ thống.

Một số hình ảnh khác của dự án:

Nơi đặt sensor và bộ hiện thị giá trị
Nơi đặt thiết bị đầu dò đo 5 chỉ tiêu (Bên trái) và nhà trạm đặt bộ thiết bị giám sát giá trị và điều khiển (Bên phải)
Tủ lấy mẫu tự động
Tủ nguồn, chứa đồng hồ đọc các thông số : TSS, pH, nhiệt độ, COD, Amoni, lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra và thiết bị truyền tín hiệu về sở Tài nguyên Môi trường
Chúng tôi đã:
🍀 Lắp đặt hàng chục trạm quan trắc tự động nước thải sau xử lý cho các hệ thống xử lý nước thải tại Việt Nam
🍀 Thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước rỉ rác đạt tiêu chuẩn A cho hơn 15 bãi rác tại Việt Nam
🍀 Cung cấp giải pháp Zero Liquid Discharge – Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tái sử dụng cho sản xuất
🍀 Xử lý nước thải nguy hại với TDS > 60.000 ppm đạt tiêu chuẩn A cho xả thải
🍀 Xử lý nước biển, khử muối, sản xuất nước ngọt trên hải đảo
🍀 Xử lý nước khử khoáng
Và còn nhiều hơn nữa. Hãy kết nối với chúng tôi để thảo luận nhiều hơn về những gì chúng tôi có và những gì bạn cần.