0909 421 624

Ứng dụng công nghệ màng RO ROCHEM cho xử lý nước rỉ rác và công nghiệp tại nhà máy xử lý chất thải tại miền nam Việt Nam

1. Tại sao chúng tôi lựa chọn màng RO ROCHEM cho công trình này?

Nước thải ở nhà máy thuộc loại nước thải khó xử lý, bao gồm nước rỉ rác và các loại nước thải công nghiệp. Mặc dù đã được xử lý qua nhiều công đoạn hóa lý vi sinh nhưng nồng độ các chất vẫn chưa đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường.

Một góc nhà máy xử lý chất thải công nghiệp thuộc công trình TVTS tại Bình Dương

Nhà máy đã vào vận hành lâu năm nên hệ thống bồn bể và các khu vực gần như đã ổn định, khó có diện tích lớn để lắp đặt hệ thống xử lý nước triệt để

Từ đó, với những ưu điểm về diện tích lắp đặt nhỏ cũng như các tính năng và hiệu quả xử lý vượt trội, chúng tôi đã lựa chọn công nghệ màng RO ROCHEM để xử lý nước thải tại nhà máy này.

2. Quá trình thi công và hoàn thiện hệ thống xử lý nước RO ROCHEM

Trong những ngày đầu, công trình diễn ra suôn sẻ như là:

Vật tư, thiết bị về đúng tiến độ

Có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài

Nhân sự ổn định trong suốt quá trình thi công

Có sự hỗ trợ lớn từ các kỹ thuật viên của khách hàng tại nhà máy, chúng tôi thuận tiện trong các công tác xây dựng, lắp đặt, đi đường ống, ….

Nguồn nước đầu vào cho quy trình xử lý nước

Khi dự án đã hoàn thành lắp đặt và đến giai đoạn vận hành thì gặp khó khăn. Công suất tăng nhiều hơn so với cam kết ban đầu. Tuy nhiên thiết kế của chúng tôi đã cho phép điều đó. Khó khan đầu tiên xem như đã được xử lý khi kỹ thuật viên của chúng tôi chỉ cần điều chỉnh lại các thông số đầu vào cho hệ thống

Hệ thống xử lý nước lắp đặt bởi TVTS đã được hoàn thiện tại nhà máy

Phát sinh khác trong quá trình vận hành là nồng độ COD trong nước không ổn định. COD trong nước thải có ngày tăng rất cao. Việc này khiến cho hệ thống dù đã có hệ số an toàn về nồng độ các chất nhưng đôi phần đã vượt giới hạn cho phép.

Dưới kinh nghiệm trong việc xử lý các nước thải khó nhất, chúng tôi đã xử lý được hết các sự cố tại hệ thống và đưa hệ thống vào vận hành ổn định, bàn giao cho nhà máy.

3. Kết quả xử lý nước rỉ rác và công nghiệp bằng công nghệ màng RO ROCHEM

Nguồn nước thải được xử lý ổn định, không làm ngưng trệ quy trình xử lý nước

Nước thu hồi sau xử lý – tỉ lệ thu hồi nước sạch 80%

Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A – QCVN 40:2011/BTNMT. Kết quả của đơn vị kiểm nghiệm độc lập (đơn vị kiểm nghiệm có chứng chỉ Vilas)

Nước sau khi xử lý được nhà máy tận dụng vào việc rửa xe chở rác. Ngoài ra còn vệ sinh khu vực công cộng và tưới cây xanh, mảng xanh.