0909 421 624

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

THỊNH VƯỢNG (TVTS)

Chính sách chất lượng ISO 9001:2015
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại TVTS

Chính sách chất lượng ISO 9001:2015

CHÍNH SÁCH

CHẤT LƯỢNG

ISO 9001:2015

Mã số CS.ISO-01/TVTS
Ngày hiệu lực 12/12/2022
Lần ban hành 01
Trang 2/2

 

Chính sách đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của TVTS được tuân thủ theo các nội dung sau:

 1. Ưu tiên hàng đầu về chất lượng và dịch vụ cung cấp.

 2. Thảo mãn cao nhất các yêu cầu của khách hàng.

 3. Luôn quan tâm đến môi trường làm việc và an toàn lao động cho Công nhân viên.

 4. Xây dựng văn hoá Công ty thân thiện, quan tâm đến đời sống nhân viên.

 5. Thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

 6. Đảm bảo mọi nhân viên đều thấu hiểu và thực hiện đúng theo định hướng của lãnh đạo Công ty.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TVTS

 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thịnh Vượng đã xây dựng và thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), sử dụng ISO 9001:2015 làm cơ sở để tổ chức văn bản hóa và cải tiến các thực hành nhằm thỏa mãn cao hơn các nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng và các bên quan tâm.
 • Sổ tay này mô tả hệ thống quản lý chất lượng, phác thảo ra các quyền hạn, mối quan hệ tương tác qua lại và các trách nhiệm của đội ngũ nhân sự, những người hoạt động bên trong phạm vi của hệ thống quản lý.
 • Sổ tay cũng tham chiếu tới các quy trình và hoạt động bao gồm trong hệ thống quản lý chất lượng của công ty.
 • Sổ tay này được sử dụng để khách hàng và các tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài có thể làm quen, tìm hiểu các biện pháp kiểm soát được thực hiện, và để đảm bảo với các bên quan tâm này rằng sự toàn vẹn của hệ thống luôn được duy trì và luôn tập trung vào sự thỏa mãn của khách hàng cũng như cải tiến liên tục.
 • Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001:2015 và sử dụng cách tiếp cận PDCA và tư duy rủi ro.

THAM CHIẾU

Bên cạnh ISO 9001:2015, chúng tôi cũng tham chiếu đến các tiêu chuẩn sau đây và một số quy tắc cũng như các quy cách của khách hàng phù hợp với sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và thị trường của chúng tôi

Tiêu chuẩn Tiêu đề Nội dung
ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals and vocabulary

Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISOInternational Organization for Standardization) có trụ sở đặt tại Geneva, Thuỵ Sĩ với hơn 100 quốc gia thành viên.

ISO 9000: Là bộ tiêu chuẩn về HTQLCL do ISO ấn hành và được sử dụng như một chuẩn mực cơ bản cho Hệ thống quản lý.

 

Ngày 12 tháng 12 năm 2022

Giám đốc

NGUYỄN VĂN KỶ