0909 421 624

Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Đồng Nai thuộc Bãi rác Thiên Phước bằng công nghệ PFRO ROCHEM

Thông tin dự án:

– Công suất: 100 m3/ngày.đêm

– Địa điểm công trình: Đồng Nai, Việt Nam

1. Đặc điểm trạm xử lý:

Bãi rác Thiên Phước thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp. Nước rỉ rác sinh hoạt, nước rỉ rác công nghiệp, nước thải công nghiệp sau tiền xử lý được thu gom chung vào xử lý.

Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Đồng Nai
Nhà vận hành hệ thống xử lý nước và hồ chứa nước rỉ rác tại Đồng Nai

Thành phần nước thải đầu vào rất nhiều hợp chất nguy hại. Việc xử lý phải mang tính ổn định và triệt để. Vì toàn bộ nước sau xử lý phải được tái sử dụng đạt tiêu chí không xả thải ra môi trường.

2. Đề xuất công nghệ xử lý nước rỉ rác tại Đồng Nai

Ứng dụng công nghệ màng PFRO ROCHEM – công nghệ Đức kết hợp các phương pháp hóa lý vi sinh. Bằng cách xây dựng hệ thống bồn bể với các thiết bị tiên tiến từ các hãng Grundfos, Van và các phụ tùng đường ống GF+, …

Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Đồng Nai
Mẫu nước rỉ rác tại bãi rác Thiên Phước – 2016

Sử dụng các thiết bị với độ an toàn và chống ăn mòn cao, giúp hệ thống hoạt động ổn định, lâu dài, giúp giảm chi phí vật tư tiêu hao.

Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Đồng Nai
Hệ thống RO ROCHEM xử lý nước thải – đạt tiêu chuẩn loại A QCVN 25:2009 BTNMT

2.1 Thông số chất lượng nước trước và sau xử lý:

Trước xử lý Sau xử lý
Chỉ số COD 7.500 < 75 ppm
Chỉ số BOD 5.000 < 30 ppm

Kết quả: tái sử dụng nước thải cho hoạt động vệ sinh nhà xưởng, tưới tiêu

Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Đồng Nai
Hệ thống RO xử lý nước thải tại Thiên Phước – Đồng Nai

2.2 Tiến độ dự án: 6/2016 đến 12/2016

  • Xây dựng: 3 tháng
  • Lắp đặt: 1 tháng
  • Vận hành: 2 tháng