0909 421 624

Thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác. Đạt tiêu chuẩn xả thải theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. Thông tin dự án

– Tên dự án: Thi công xây lắp và thiết bị, vận hành hệ thống xử lý nước thải rỉ rác. Hệ thống lắp đặt tại tại Nhà máy xử lý chất thải Việt Nam

– Địa điểm: TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Công suất: 280 m3/ngày đêm

2. Thông số đầu vào hệ thống xử lý nước rỉ rác

  • Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III
  • Nước đầu vào: nước rỉ rác, nước thải công nghiệp, nước thải nguy hại. Chỉ số TDS cho phép lên đến 35,000 ppm

3. Đề xuất công nghệ và giải pháp xử lý

Áp dụng phương án công nghệ thẩm thấu ngược (RO). Công nghệ màng RO ROCHEM, xử lý nước rỉ rác thành nước xả thải đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Tai su dung nuoc thai<br />Xu ly nuoc ri rac<br /> Loc nuoc bien thanh nuoc ngot<br /> Xu ly nuoc khu khoang<br /> Xu ly nuoc thai nguy hai<br /> He thong zero liquid discharge (ZLD) tai Viet Nam
Hệ thống RO công nghệ Châu Âu xử lý nước thải khó, nước thải công nghiệp, tái sử dụng nước

Trong công nghệ này dòng nước thô chảy theo cấu trúc màng khung, đĩa. Sau đó qua màng thẩm thấu ngược. Các chất lơ lửng, vi khuẩn và virus được tách ra để có một lượng nước tinh khiết thấm qua màng. Dòng nước tinh khiết sau xử lý có TDS từ 340-500 mg/l đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

4. Điểm mạnh của công nghệ xử lý

  • Xử lý nước thải với nồng độ TDS có thể lên đến 100,000 mg/l.
  • Loại bỏ hầu hết vi khuẩn có trong nước;
  • Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn tái sử dụng cho các mục đích vệ sinh và dân sự.
Tai su dung nuoc thai<br />Xu ly nuoc ri rac<br /> Loc nuoc bien thanh nuoc ngot<br /> Xu ly nuoc khu khoang<br /> Xu ly nuoc thai nguy hai<br /> He thong zero liquid discharge (ZLD) tai Viet Nam
Hệ thống RO công nghệ Châu Âu xử lý nước thải

5. Kết quả xử lý nước

Nước sạch đầu ra: ~ 200 m3/ngày đêm

Chất lượng: Đạt cột A, QCVN 25:2009 BTNMT và QCVN 40:2011 BTNMT