Tái sử dụng Nước thải

Tái sử dụng nước thải công nghiệp, nước rỉ rác, nước thải khó, nước thải xi mạ, nước thải dệt nhuộm, nước thải bột giấy, …

TVTS cung cấp giải pháp tái sử dụng nước thải quay lại quy trình sản xuất, tuần hoàn nước, cấp nước cho sinh hoạt, vệ sinh công cộng, duy trì mảng xanh, …

  Nguồn gốc nước

  Thông tin dự án

  Công suất(*)

  Chủ đầu tư

  Địa điểm công trình(*)

  Diện tích xây dựng dự kiến

  Sơ đồ hệ thống xử lý hiện hữu

  Đính kèm file

  Ngân sách dự kiến

  Chi phí vận hành mong muốn

  Tiêu chuẩn thiết bị, vật tư

  Thông số chất lượng nước đầu vào

  pH(*)

  COD(*)

  BOD(*)

  TSS(*)

  Dầu mỡ(*)

  Tổng Nito(*)

  Tổng phốt pho(*)

  Thông số chất lượng nước đầu ra

  Công tác yêu cầu

  Thông tin liên hệ