Nước thải công nghiệp

Nước thải từ các khu công nghiệp tập trung; các nhà máy sản xuất; …

  Nguồn gốc nước

  Thông tin dự án

  Công suất(*)

  Chủ đầu tư

  Địa điểm công trình(*)

  Diện tích xây dựng dự kiến

  Sơ đồ hệ thống xử lý hiện hữu

  Đính kèm file

  Ngân sách dự kiến

  Chi phí vận hành mong muốn

  Tiêu chuẩn thiết bị, vật tư

  Thông số chất lượng nước đầu vào

  pH(*)

  COD(*)

  BOD(*)

  TSS(*)

  Dầu mỡ(*)

  Tổng Nito(*)

  Tổng phốt pho(*)

  Amoni(*)

  TDS(*)

  Cl-(*)

  Độ màu

  Nhiệt độ

  Kim loại nặng

  Thông số chất lượng nước đầu ra

  Công tác yêu cầu

  Thông tin liên hệ